Brev fra NHF Halden Aremark i HA

Fredriksten Hotell HA

Vi registrerer at Halden Arbeiderblad har tatt inn på 1. og 4. side vårt brev til Teknisk i Halden Kommune der vi protesterer på utilgjengelighet for orienterings-og bevegelseshemmede på Fredriksten Hotell.

.

Saken ble rimelig godt belyst i innlegget, men svaret i fra ledelsen på hotellet ga ingenting nytt annet enn at det skal bli bra en gang i fremtiden. Nå har hotellet hatt mulighet til å ta tak i dette i ett år og håpet vårt er da at ting er på plass før hotellet etter planene skal være ferdig før kommende sommer.

.

Organisasjonskurs i styre og stell

.

20151011_142327

 

.

Et nesten fulltallig styre i NHF Halden Aremark var i helgen på kurs i styre og stell av laget vårt. Kurset ble arrangert av NHF Øst og samlet tilsammen 28 deltagere fra regionen.

Innleder til kurset var Stein Wilmann som gjorde en utmerket jobb. Man skulle tro at styre og stell av organisasjonen var gammelt nytt for styret vårt, men etter to dager med gjennomgang av lover og forskrifter satt de fleste igjen med at her var det mye som hadde blitt glemt.

Viktig med et slikt kurs med andre ord.

.

Kurs høsten 2015

.

Til alle lokallagene i NHF Øst

 

Her er en ny oversikt over våre kurs utover høsten.

 

 

Måned Dag Kursnavn Hotell
Oktober 10-11. Org.kurs. Styre og stell Quality Sarpsborg
Styrets ansvar og oppgaver. Stein Wilmann tar oss med på dypdykk i NHFs lover.Utvidet og siste påmeldingsfrist 21/9-15(Nesten fulltegnet)
16-17. NHF synlig i kommunen. Scandic Asker
Hvordan synliggjøre og kommunisere vårt arbeid bl.a. via media og Internett. Hvordan få kontakt med politikerne.v/Terje  W. Herttua og Tone LillestølenUtvidet og siste påmeldingsfrist 23/9-15
30-31. PBL- Plan- og bygningsloven. Quality Sarpsborg
For dere som skal/vil jobbe med universell utforming.  Bl.a. endringer i TEK10, gammel bygningsmasse, påvirkning.
v/Steinar Myrdal og Andreas Poppe.Ny påmeldingsfrist 30/9-15
November 20-21 BPA Brukerstyrt Personlig Assistanse Quality Sarpsborg
    (Opprinnelig kursdato var i oktober)Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk.Organisering, kommunens plikt mm.  v/Hege Larsen

Påmeldingsfrist 20/10-15

 
Desember 4-5. (Medlemmer i kommunale råd Quality Sarpsborg
Lover og forskrifter. Hva er mine oppgaver og hvordan skal jeg arbeide i rådet.Påmeldingsfrist 1/11-15

 

NB! Kurset om Barnehage og grunnskole 4 – 5. september 2015 er AVLYST.
Høstferien ble for sterk konkurrent, og vi fikk ikke forelesere og deltakere helt på plass.

Dette er et viktig og spennende tema, så vi vil forsøke å finne ny kursdato senere i høst.

 

 

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund (NHF) Øst
Hanne Grimstvedt

Regionkontorleder

.

Underskriftskampanjen forsetter.

.

Hei igjen, alle sammen!

 .

Kampanjen vår går som varmt hvetebrød og sprer seg som ild i tørt gress og i det hele tatt!!! Dette er helt supert – gratulerer med innsatsen så langt alle sammen J
Jeg har nettopp postet en ny facebook-status på NHFs hoved-facebook-side, og Karen har publisert en nettsak som facebook-statusen lenker til. Kan dere være så snill å poste det samme på deres sider, så får vi forhåpentlig et trøkk gjennom helga også?

.

Dette er teksten jeg har publisert der jeg tjuvlånte litt fra Ida på Oslo-kontoret:
«GRATULERER!
Underskriftskampanjen vår, «Ikke fjern retten til hjelpemidler», har generert over 3000 underskrifter på snaue to døgn – tusen takk for engasjementet!

.

– Vi vil takke alle dere som har lest, delt og spredt budskapet og kampanjen gjennom sosiale medier, sier forbundsleder i NHF, Arne Lein. – Vi er stolte over å ha så engasjerte medlemmer og venner. Gløden og innsatsen deres er viktige for vår felles kamp om frihet og gode liv.

Underskriftskampanjen vil vare i minst én uke til, og vi har derfor satt oss et mål om å få minst 5000 til å signere kampanjesiden.

.

Hva vi skal gjøre med underskriftene, samt noen tips og triks til hvordan du kan dele og spre kampanjen selv om du allerede har gjort det, kan du lese om i denne saken:
http://www.nhf.no/nyhetsark…/over-3000-har-signert–sa-langt

.

Dette angår GARANTERT noen du kjenner, så vær så snill- ta deg tiden til å skrive under. Husk at likes er bra, men underskrifter teller!»

.

Med vennlig hilsen

Terje Herttua

Medierådgiver
Norges Handikapforbund
www.facebook.com/NorgesHandikapforbund

.

TT transport

Tirsdag den 20 mai blir en svært viktig dag for alle som er opptatt
   av interessepolitikk generelt og TT transport spesielt! Denne dagen vil
   det bli avholdt en Stortingsdebatt over dette temaet – på bakgrunn av
   en interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF):


7630248_lowI april 2012 ble det startet et forsøk med transporttjeneste for
 funksjonshemmede (TT-ordning) i 3 fylker. Prøveordningen kom som et  tillegg til den fylkeskommunale TT-ordningen. Dette kom etter ønske fra organisasjoner for funksjonshemmede for å gi et bedre tilbud til funksjonshemmede med stort behov for en slik ordning. Forsøket går ut
2014. En nasjonal TT-ordning for funksjonshemmede med særskilte behov kan gi et mer likeverdig tilbud. Målet må være at brukerne kan leve et mer aktivt og normalt hverdagsliv. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at funksjonshemmede i hele landet, med stort behov for transporttjeneste, får en ordning som er så god at det er mulig å leve et aktivt liv?
Les videre

Foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

12290218_blogHei, alle sammen!

 

Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse OG å utvide rettigheten til også å omfatte støttekontakt og avlastning for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Timeantallet som trengs for å få BPA er fortsatt fra 25 – 32 timer, så et lite stykke igjen er det. Men vi er glade for at timeantallet ikke blei satt på 32 eller høyere som vi fryktet.

 

Les pressemeldingen fra departementet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2014/Regjeringen-foreslar-a-rettighetsfeste-brukerstyrt-personlig-assistanse.html?id=758921

.

Og lovforslaget her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014/11.html?id=758679

 

Og hele Prop. 86 L her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014.html?id=758644

.

Terje Herttua

Medierådgiver
Norges Handikapforbund

 

NHF kartlegger hjelpemiddelformidlingen

Regjeringen sier de vil gjennomgå hjelpemiddelformidlingen, og NHF gjennomfører en kartlegging for å gi innspill til hvordan tilbudet bør være framover.

.

VI TRENGER DIN HJELP!

.

Den nye regjeringen har signalisert at de vil gå gjennom og revurdere hvordan hjelpemidler blir fordelt, hvilke som blir brukt, hvor mye egenandel det bør være etc. Dette kan du være med på å påvirke! NHF gjennomfører nå en undersøkelse for å dokumentere hva som ikke fungerer, hva som fungerer bra og hvordan vi mener tilbudet bør være framover. Resultatene fra undersøkelsen skal vi bruke både overfor politiske myndigheter og Nav for å bedre kvaliteten på hjelpemiddelområdet. Hvis du blir med i undersøkelsen hjelper du oss med å legge press på politikerne til å ivareta dine behov og gjøre ditt liv enklere!.

.

Klikk her for å delta i hjelpemiddelkartleggingen.

Nye publikasjoner på hjemmesiden

AOF i samarbeid med NHF Øst har nå lagt fram sin kurskatalog for 2014. Den ligger, sammen med NHFs nye lovsamling, som klikkbare PDF-dokumenter nede til høyre på hjemmesiden vår.

Vi har i tillegg lagt ved publikasjonen «Tilgjengelige Bygg og Uteområder».  Vi anbefaler at det henvises til disse publikasjonene ved spørsmål om kurs, lovspørsmål og universell utforming.

NHFs lover Tilgjengelige Bygg og Uteområder AOF_bilde