Om laget

NHF Halden Aremark er et handikaplag under Norges Handikapforbund.

Som lokallag dekker vi kommunene Halden og Aremark. Medlemsmassen er en blanding av funksjonsfriske og funksjonshemmede med stor spredning av diagnoser. Medlemsantallet pr. i dag er 102 medlemmer.

Møtevirksomhet.

Vi har månedlige medlemsmøter den første onsdagen i måneden. Unntak er Juli og August. Junimøtet, der vi avslutter for sommeren, holdes som regel på Furulund Aremark. Øvrige møter holdes på Busterudgata vest. Møtestart er kl. 18.00 og vi gir oss ved 20.30 tiden. Oppmøtet varierer som oftest mellom 35 og 45 medlemmer.

Møteinnhold:

– Orientering om siste styremøte ved sekretær
– Annen relevant info fra leder
– Temaforedrag eller underholdning
– Kaffe og noe å bite i.
– Loddsalg.