Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2020- 2023

.

I forbindelse med valget høsten 2019 er det oppnevnt nytt Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Halden Kommune.

.

Denne perioden er interessant da det er kommet ny kommunelov som blant annet påvirker den lokale ledelse av rådene. For første gang  kan rådene konstituerer seg selv og også velge en brukerrepresentant som leder av rådet.

.

NHF Halden Aremark er sterkt representert i rådet med Willy K. Aagaard som nestleder og Anne Karin Johansen som vararepresentant. Begge to som brukerrepresentanter,

Handikapforbundet er videre representert i rådet med Anita Ørbeck fra NFU.

.

Ved å klikke på linken nedenfor vil man se en oversikt over rådsmedlemmene og møteaktivitet.

.

https://postjournal.halden.kommune.no/eInnsyn/Dmb/Details/44