Historikk

Nye forskrifter for parkering for forflytningshemmede.

.

Nye forskrifter for parkering for forflytningshemmede gjeldende fra 01.01.17. 

.

Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser. På private parkeringsplasser vil denne gruppen bare ha betalingsfritak dersom parkeringsvirksomheten har bestemt det. 

På hvert område skal det være minst én universelt utformet automat, og minst ett universelt utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via mobil.

.

 

Download (PDF, 177KB)

 

Mediekurs i regi av NHF Øst.

.

NHF Øst holder i helgen mediekurs for sine medlemmer. Kurset går over to dager og er lokalisert til Hotel Scandic i Asker. Hjemmesider, Facebook, Instagram og Tvitter og områder som blir gjennomgått og belyst.

.

Første kurstime. Gyda Nullmeyer snakker om hjemmesider ol.

Kurs Facebook

 

 

Lagets gave til årets TV-aksjon

 

tv-aksjon-2016

 

 

 

NHF Halden Aremark gir loddpengene, kr 2.270,- fra medlemsmøtet i september til årets TV-aksjon. Vi oppfordrer alle lignende organisasjoner til å gi en gave etter evne.

Årets kurskatalog

forside_AOFkursHer kommer årets kurskatalog og et generelt påmeldingsskjema.

.
NHF Øst har kommet galt ut med påmeldingsfristene i kurskatalogen, og er noe forsinket vedrørende hjemmesidene hvor man kan annonsere kursene.
Inntil videre sendes kursinvitasjon til lokallagene, og det tøyes litt på påmeldingsfristene.

.

Trykk her for generelt påmeldingsskjema.

.

Besøk i Klimovichi

.

Bjørg Karlsen som er et velkjent medlem av laget, har i 13 år reist til Klimovichi i Hviterussland med penger og annen hjelp til mennesker som ikke er så heldige å ha det så bra som vi her i Norge.

Siste tur, før julen 2015, hadde hun med seg en pengegaver fra NHF Halden Aremark. Disse pengene var en gave til Nastja Tukov.  Nastja har de siste to år vært rammet av kreft og dette har medført store utgifter for familien. Vi legger her ut et brev fra Bjørg som forteller litt om Nastja og hennes kamp mot sykdommen.

.

NB! For å gjøre brevet større, klikk på pilen oppe til høyre i bildet.

.

Download (DOCX, 372KB)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Uvettig HC-parkering på Kalnes

.

9Sykehuset Østfold Kalnes er nå godt i gang med driften og på tross av enkelte problemer mener man at flytteprosessen har gått etter planene og medført en svært vellykket flytting. Vel i gang på Kalnes opplever noen problemer med parkering. Det er ikke parkering for alle som ønsker det og man har bevist forsøkt å flytte over en del trafikk over på kollektivtilbudet.

.

HC-parkering har i utgangspunktet vært tildelt 34 plasser, men dette er allerede justert ned og vil ytterligere justeres etter kartlegging av antall parkeringer. Imidlertid viser det seg at det på enkelte tider av dagen at det er for få HC-plasser , som igjen har medført at mange med parkeringsdispensasjon dobbeltparkerer mellom allerede parkerte biler på HC-plasser. Slik parkering vil ofte føre til at fører eller passasjerer i korrekt parkert bil ikke kommer seg inn i sin egen bil. Man vil på det sterkeste oppfordre til å-

Ikke dobbeltparker på HC-plasser på Sykehuset Østfold.

.

.

Sykehuset Østfold Kalnes

.

Hjelp oss å bli bedre

​Er det noe du har lyst til å fortelle oss? Noe du er fornøyd eller misfornøyd med? Da kan du sende inn din tilbakemelding til Lytteposten.

​Her kan du gi oss en tilbakemelding på hvordan du har opplevd møtet med sykehuset. På den måten kan vi få viktig informasjon som vi kan lære av og bruke i arbeidet med å forbedre tilbudet til pasienter og pårørende.

Hvilke saker kan du melde?

Lytteposten.jpgLytteposten gir pasienter og pårørende mulighet til å komme med små og store innspill – både tips, ris og ros. Dette kan f.eks. være om tjenestetilbudet på sykehuset, skilting, hvordan du ble møtt av på sykehuset, informasjon på hjemmesiden osv.

Meldingene sendes til en egen e-postadresse. Alle tilbakemeldinger blir registrert, og avdelingene i sykehuset får tilbakemelding om saker som gjelder deres avdeling.

 

Vær oppmerksom på at e-post ikke må inneholde sensitive personopplysninger (personnummer, diagnose osv.).

 


Har du noe å utsette på helsehjelpen kan du:

  • Henvende deg til helsepersonellet der du har vært til utredning eller behandling.
  • Sende en anmodning til sykehuset om å få oppfylt dine rettigheter.
  • Klage til Helsetilsynet dersom anmodningen til sykehuset ikke blir etterkommet.
  • Be om bistand fra Pasientombudet i fylket.Les mer om pasientrettigheter her

Send inn din tilbakemelding: lytteposten@so-hf.no

.

 

Diagnoselisten for fysioterapi foreslås fjernet

Norsk Fysioterapiforbund

 

 

 

.

I en tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2016 foreslår regjeringen å avvikle diagnoselisten for fysioterapi fra 1.1.2017. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av første halvår 2016. 

.

Diagnoselisten omfatter i dag nær 100 diagnoser og i 2014 fikk om lag 245.000 personer behandling under diagnoselisten og hadde dermed fritak for egenandeler for fysioterapi.

 

Formålet med å avvikle denne ordningen er i følge regjeringen å sikre likebehandling og best mulig utnyttelse av ressursene til målgruppen. Avviklingen er visstnok ikke ment å være et innsparingstiltak, men er tenkt å være kostnadsnøytral for statsbudsjettet. Regjeringen sier at målgruppen for diagnoselisten skal hensyntas gjennom den varslede opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

 

Samtidig vil regjeringen også vurdere å redusere egenandelstak 2 slik at merutgiftene til de pasientene som mister fritaket for egenandeler begrenses.

Brev fra NHF Halden Aremark i HA

Fredriksten Hotell HA

Vi registrerer at Halden Arbeiderblad har tatt inn på 1. og 4. side vårt brev til Teknisk i Halden Kommune der vi protesterer på utilgjengelighet for orienterings-og bevegelseshemmede på Fredriksten Hotell.

.

Saken ble rimelig godt belyst i innlegget, men svaret i fra ledelsen på hotellet ga ingenting nytt annet enn at det skal bli bra en gang i fremtiden. Nå har hotellet hatt mulighet til å ta tak i dette i ett år og håpet vårt er da at ting er på plass før hotellet etter planene skal være ferdig før kommende sommer.

.

Abonnementservice

helsenorge
Naturlig allergimat
wheelmap
utopia_logo03