Historikk

4. desember. Nok er nok – ikke ta hjelpemidlene våre ut av folketrygden!

 

4. desember klokken 14:00 til 15:00 Neste uke i Gågata i Fredrikstad foran Rådhuset

Norges Handikapforbunds lag i Halden/Aremark, Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om en markering mot at ansvar for hjelpemidler skal overføres til kommunene og hjelpemidler tas ut av folketrygden. Det skjer i Fredrikstad 4. desember kl. 14 foran Rådhuset.

.

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og til å delta i samfunnet.

.

Det vil bli appeller, plakater , rullestoler og diverse hjelpemidler. Kom du også!

Klimapark ved Galdhøpiggen fikk uu-pris

Foto: KlimaparkenPrisene ble delt under den internasjonale reiselivskongressen i Girona i Spania 18. mai.

I alt 36 kandidater var nominert til pris for universell utforming.
Mimisbrunnr klimapark er en 70 meter lang istunnel i en bre ved Galdhøpiggen. Veien inn mot tunnelen er tilrettelagt så vel for bevegelseshemmede som for turister med dårlige sko. Her er det altså tenkt universell utforming.

Klimaparken eies i fellesskap av Lom kommune, Norsk Fjellmuseum og Oppland fylkeskommune.

Hederlig omtale i Girona fikk også et dokument fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner: «Innlandet universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland».

– Det er ekstra stas når andre gir anerkjennelse for at vi legger godt til rette slik at alle skal få oppleve fylket vårt, sier fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen (Ap) til tidsskriftet Kommunal rapport.

.

Kilde: Kommunal Rapport

Bilde: Klimaparken

.

Nå blir automater kontrollert

Betalingsterminaler i butikk, minibanker, vareautomater og billettautomater – kan alle bruk dem? Nå starter den offentlige kontrollen med selvbetjeningsautomatene.

.

Det er tilsynet for universell utforming av ikt – en underavdeling hos Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) – som står for kontrollene.
Sist høst kikket tilsynet nærmere på 39 automater utplassert på Oslo sentralstasjon og Oslo City. Resultatet var nedslående. Om lag halvparten av automatene var i strid med kravene.

 Les mer her.

.

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2017

Grunnbeløpet og dermed pensjonene ble regulert fra 1. mai 2017. Økningen vil bli etterbetalt, men som kjent fra media den siste tiden vil økningen være såpass liten at det reelle inntektsnivået for trygdemottakere vil bli senket i forhold til andre lønnsmottakere.
Meldingen fra regjeringen finner du her.

.

Abonnementservice

Loading
helsenorge
Naturlig allergimat
wheelmap
utopia_logo03