Historikk

1 3 4 5 6 7 20

Nå blir automater kontrollert

Betalingsterminaler i butikk, minibanker, vareautomater og billettautomater – kan alle bruk dem? Nå starter den offentlige kontrollen med selvbetjeningsautomatene.

.

Det er tilsynet for universell utforming av ikt – en underavdeling hos Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) – som står for kontrollene.
Sist høst kikket tilsynet nærmere på 39 automater utplassert på Oslo sentralstasjon og Oslo City. Resultatet var nedslående. Om lag halvparten av automatene var i strid med kravene.

 Les mer her.

.

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2017

Grunnbeløpet og dermed pensjonene ble regulert fra 1. mai 2017. Økningen vil bli etterbetalt, men som kjent fra media den siste tiden vil økningen være såpass liten at det reelle inntektsnivået for trygdemottakere vil bli senket i forhold til andre lønnsmottakere.
Meldingen fra regjeringen finner du her.

.

Første norske jernbanelinje med uu-sertifisering

Østre linje på Østfoldbanen, det vil si togstrekningen mellom Ski og Sarpsborg, er den første i Norge som er NoBo-sertifisert. Ett av kravene er at stasjonene er universelt utformet.

Spydeberg stasjon
Foto: Bane NORSpydeberg er en av stasjonene på Østfoldbanen som er blitt ny.
.

– Man kan si at hele jernbaneanlegget på Østfoldbanens østre linje nå er EU-godkjent. For Bane NOR er dette en stor milepæl, sier Fredrik Gravdal, sertifiseringskoordinator hos Bane NOR (tidligere Jernbaneverket).Bak sertifisering står et uavhengig dansk kontrollorgan.

Erfaringene som Bane NOR nå gjør med universell utforming og ulike tekniske løsninger på Østfoldbanen, skal framover brukes ved utbygginger og fornyelser av jernbanestasjoner også andre steder i landet.

Kilde: Samferdsel & Infrastruktur

Nye forskrifter for parkering for forflytningshemmede.

.

Nye forskrifter for parkering for forflytningshemmede gjeldende fra 01.01.17. 

.

Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser. På private parkeringsplasser vil denne gruppen bare ha betalingsfritak dersom parkeringsvirksomheten har bestemt det. 

På hvert område skal det være minst én universelt utformet automat, og minst ett universelt utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via mobil.

.

 

Download (PDF, 177KB)

 

Mediekurs i regi av NHF Øst.

.

NHF Øst holder i helgen mediekurs for sine medlemmer. Kurset går over to dager og er lokalisert til Hotel Scandic i Asker. Hjemmesider, Facebook, Instagram og Tvitter og områder som blir gjennomgått og belyst.

.

Første kurstime. Gyda Nullmeyer snakker om hjemmesider ol.

Kurs Facebook

 

 

Lagets gave til årets TV-aksjon

 

tv-aksjon-2016

 

 

 

NHF Halden Aremark gir loddpengene, kr 2.270,- fra medlemsmøtet i september til årets TV-aksjon. Vi oppfordrer alle lignende organisasjoner til å gi en gave etter evne.

1 3 4 5 6 7 20

Abonnementservice

Loading
helsenorge
Naturlig allergimat
wheelmap
utopia_logo03